Ing. František Javorík

Pridanie dvojice portov RS-232 vám umožní pripojiť k pokladniciam viacero externých zariadení súčasne.