Ing. František Javorík

Stenový bezramenný držiak VESA 75/100.