Ing. František Javorík

Stenový držiak jednoramenný pevný VESA 75/100.