Ing. František Javorík

Nástenný (bezpečnostný) držiak pre UniqPC 150.