Ing. František Javorík

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.