Ing. František Javorík

Čítačka magnetických kariet slúži na identifikáciu personálu alebo vašich zamestnancov.