Ing. František Javorík

Možnosť zakúpenia iba s PC alebo POS systémom. Samostatne nepredajný.